Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


O Concello


Corporación municipal

ALCALDE

D. José Marcote Suárez

CONCELLEIROS DO PSOE

Concelleira de Urbanismo: Dna. Soledad Vilela Romero
Concelleiro de Medio Rural: D. Alexandre Domínguez Lado
Concelleira de Servizos Sociais: Dna. Mª Rocío Mariño López

CONCELLEIROS DO BNG

Tenente Alcalde e Concelleiro de Obras e Xestión de Servizos Públicos: D. Xan Carlos Sar Oliveira
Concelleria de Cultura e Educación: Dna. Teresa Fernández Martínez

CONCELLEIROS DO PP

José Manuel Traba Fernández
D. Santiago Insua Esmorís Recamán
Daniel Juan Benlloch Rivas
Dna. Jenifer Suárez Silva
Dna. Leonor Castrege Fernández
Compartir: