Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


O Concello


Organigrama

ALCALDE

José Marcote Suárez

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

Secretaria-Interventora: Marta Cajide Barbeito

SERVIZOS CENTRAIS

Auxiliares Administrativos

 • Amable Canosa Martínez
 • Juan Carlos Carril Pérez
 • Noelia Castreje Canosa
 • Mª Filomena Domínguez Velay

AULA INFORMÁTICA

Formadora Ocupacional: Nélida Cambeiro Otero

BIBLIOTECA

Encargada: Amable Canosa Martínez

SERVIZOS SOCIAIS

Concelleira: Mª Rocío Mariño López

Traballadora Social

 • Teresa Dourado Martínez
 • Montserrat Outes Velay

Educadora Familiar: María José Traba Traba

Auxiliar Servizos Sociais: Loreto Marcote Lago

Auxiliares Axuda a Domicilio

 • Mª Dolores Martínez Pérez
 • Mª Lourdes Domínguez Lago
 • Violeta Traba Castreje

CULTURA E EDUCACIÓN

Concelleira: Teresa Fernández Martínez

Animación Sociocultural: Silvia Sar Insua

Departamento de Normalización Lingüística: Pilar García Trillo

Animación Deportiva
Miguel A. Olveira Traba
Carmen Mª Ballón Estévez

Encargados Pavillón: 

Miguel A. Olveira Traba
Carmen Mª Ballón Estévez

Oficina de Información xuvenil e Albergue de peregrinos: Begoña Valdomar Insua

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Técnico Local Emprego: Osvaldo Santos Lobelos

SEGURIDADE E PROTECCIÓN CIVIL

Policía Local

 • Rubén Rama Vázquez

Auxiliar Policía Local: Angel Lobelos Suárez

URBANISMO

Concelleira: Soledad Vilela Romero

Arquitecto: Alfonso Botana Castelo

Servizos Múltiples

Capataz de Servizos Múltiples: Jacobo Mariño Campos

Operarios de Servizos Múltiples

 • José M. Marcote Senlle
 • Juan J. Lago Estévez
 • Juan Carlos Lagoa López

Operarios de Recollida do Lixo

 • Luis Insua Liñeiro
 • José A. Gándara Lema

Limpeza Xeral

 • Milagros Canosa Santamaría
 • Carmen Fábregas Lorenzo

Limpeza de Rúas: Manuel Crespo Traba

Aula CeMIT

Axente TIC: Alicia López Gil

Compartir: