Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Portal de transparencia


Retribucións de altos cargos e asistencia a órganos colegiados

Móstranse as remuneracións das dedicacións exclusivas dos alcaldes e tenentes de alcalde así como as que se percibiron pola asistencia dos demais membros da Corporación Municipal pola concurrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados.

Descargas

Compartir: