Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Portal de transparencia


Información pública referente á solicitude de concesión administrativa para a ocupación de dominio público

Anuncio da Demarcación de Costas de Galicia de información pública referente asolicitude de concesión administrativa para a ocupación do dominio público marítimo-terrestre con destino ao paseo marítimo e zonas de espazos libres de uso público na praia de Sardiñeiro, no termo municipal de Fisterra (A Coruña)

Descargar

Exposición do Censo Electoral Eleccións Parlamento Galego 2020

O Censo Electoral para as Eleccións ao Parlamento Galego, que se celebrarán o día 12 de xullo de 2020, poderá consultarse do 25 de maio ao 1 de xuño por teléfono ou correo electrónico.

Descargar

Exposición do Censo Electoral

O Censo Electoral para as Eleccións ao Parlamento Galego, que se celebrarán o día 5 de abril de 2020, poderá consultarse nas oficinas municipais do 17 ao 24 de febreiro, de 9.00 a 14:00h.

Descargar

Exposición ao público do Plan de incendios forestais

Exposición ao púbico do Plan de incendios forestais subscrito en convenio de colaboración con Xunta de Galicia, FEGAMP e SEAGA por espazo dun mes.

Descargar

Aprobación inicial do padrón fiscal da taxa de recollida de residuos sólidos urbanos ano 2020

Aprobación inicial do padrón fiscal da taxa de recollida de residuos sólidos urbanos do ano 2020 da Xunta de Goberno Local do día 12 de decembro de 2019

Descargar

Prego cláusulas administrativas contratación prestación de servizos

Prego de cláusulas adminsitrativas que rexirán na contratación mediante procedemento aberto simplificado para prestación de servizos

Descargar

Exposición ao público do Inventario de bens municipais

Queda exposto ao público, por espazo dun mes contado a partires do 14 de novembro, a rectificación e actualización do Inventario de bens municipais a efectos de posibles reclamacións

Descargar

Censo Electoral Eleccións Municipais e ao Parlamento Europeo 2019

O Censo Electoral para as Eleccións Municipais e ao Parlamento Europeo que se celebrarán o 26 de maio de 2019 poderá consultarse nas oficinas municipais desde o 8 ata o 15 de abril de 9:00 a 14:00h

Descargar

II Acordo Regulador do Persoal Funcionario do Concello de Fisterra

O mércores, 20 de marzo de 2019, publicouse no BOP da Coruña o II Acordo Regulador do Persoal Funcionario do Concello de Fisterra

Descargar

II Convenio Colectivo do Persoal Laboral ao Servizo do Concello de Fisterra

O venres, 22 de febreiro de 2019, publicouse no BOP da Coruña o II Convenio Colectivo do Persoal Laboral ao Servizo do Concello de Fisterra

Descargar

Obrigado cumprimento da Ordenanza de Protección contra a contaminación acústica

Os establecementos hosteleiros do Concello, están obrigados o cumprimento da Ordenanza de Protección contra a contaminación acústica aprobada en pleno do 11/4/2017, e publicada no BOP nº 137 do 20/7/2017.

Descargar

Valoración económica e definitiva para adxudicación de casetas instaladas no Faro de Fisterra

Puntuación obtida na valoración económica do sobre 3 e valoración definitiva para a concesión administrativa do uso privativo de dominio público local das casetas instaladas nas inmediacións do faro de Fisterra

Descargar

Valoración documentación sobre 2 para adxudicación de casetas instaladas no Faro de Fisterra

Puntuación obtida na valoración da documentación do sobre 2 (Melloras de obras de adaptación, melloras dos locais e distribución e oferta dos produtos destinados a venda) para a concesión administrativa do uso privativo de dominio público local das casetas instaladas nas inmediacións do faro de Fisterra

Descargar

Constituida a Mesa de Contratación para a adxudicación das casetas instaladas no Faro de Fisterra

Providencia na que se declara constituída a Mesa de Contratación da concesión de uso privativo para adxudicación das casetas instaladas nas inmediacións do Faro de Fisterra (Locais 1 e 2)

Descargar

Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Fisterra

O venres, 21 de setembro de 2018, publicouse no BOP da Coruña a Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Fisterra 

Descargar

Expediente de investigación da titularidade dun camiño en Castromiñán

Anuncio sobre inicio de expediente de investigación da titularidade dun camiño que presuntamente pertence ao Concello de Fisterra sito na localidade de Castromiñán

Descargar

Anuncio de licitación concesión administrativa local 1 inmediacións Faro de Fisterra

Anuncio de licitación de concesión administrativa do local 1 para venda de recordos e artesanía nas inmediacións do Faro de Fisterra. BOP nº 123 de 29 de xuño de 2018

Descargar

Anuncio de licitación concesión administrativa local 2 inmediacións Faro de Fisterra

Anuncio de licitación de concesión administrativa do local 2 para venda de recordos e artesanía nas inmediacións do Faro de Fisterra. BOP nº 123 de 29 de xuño de 2018

Descargar

Campaña de prevención de incendios forestais: Información sobre distancias e xestión da biomasa

Bando municipal que informa sobre as distancias e xestión da biomasa para previr os incendios forestais

Descargar

Aprobación Inicial padrón fiscal taxa recollida de residuos sólidos urbanos 2017

Aprobado Inicialmente o padrón fiscal da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos referido ó ano 2017 mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 15 de decembro de 2016, exponse ó público a efectos de reclamacións por espazo dun MES, contado a partir do día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia do día 23 de decembro de 2016.Este anuncio ten carácter de notificación colectiva tal e como se establece no artigo 124.3 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria. 

Descargar

Aprobación Inicial padrón fiscal taxa recollida de residuos sólidos urbanos 2018

Aprobado Inicialmente o Padrón Fiscal da Taxa pola Recollida de Residuos Sólidos Urbanos referido ó ano 2018 mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 19 de decembro de 2018, exponse ao público a efectos de reclamacións por espazo dun MES, contado a partir do día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia do día 28 de decembro de 2017Este anuncio ten carácter de notificación colectiva tal e como se establece no artigo 124.3 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria. 

Descargar

Bando cumprimento do horario de terrazas

Bando municipal para o cumprimento do horario de terrazas do 12 de agosto de 2015

Descargar

Bando exposición ao público do Censo Electoral

Queda exposto ao público, nas oficinas municipais en horario de 9:00 a 14:00, o Censo Electoral durante o período comprendido entre o día 9 ao 16 de maio de 2016 (ambos inclusive) para a Convocatoria de Eleccións ao Congreso dos Deputados e Senado, que se celebrarán o día 26/06/2016

Descargar

Lista admitidos e excluídos contratación temportal Técnicos de Turismo

Lista provisional de admitidos e excluídos para a contratación temporal de dous Técnicos en Turismo do 15 de xuño ao 15 de setembro de 2016 subvencionada pola Axencia da Dirección de Turismo da Xunta de Galicia

Descargar

Anuncio para a selección de dúas prazas de Técnicos de Información Turística

O Concello de Fisterra convoca a selección de dúas prazas de Técnicos de Información Turística con contrato laboral determinada dende o día 15 de xuño ó 15 de setembro de 2016.

Descargar

Anuncio I Feira na rúa destinada ós artesáns

A Concellería de Feiras e Mercados xunto coa Concellería de Cultura do Concello de Fisterra fai pública a convocatoria destinada a todos os ámbitos da I Feira na rúa  no municipio de Fisterra. 

Descargar

Bando Inspección Técnica de vehículos agrícolas

A Unidade Móbil 3 da empresa Supervisión y Control S.A. para a Inspección Técnica de vehículos agrícolas estará en fisterra o 6 de abril de 2016

Descargar

Xornada informativa sobre as axudas do programa Leader Galicia 2007-2013

[Martes, 9 de febreiro de 2010, ás 20.00h no salón de actos do Concello  ]Dirixida a persoas físicas ou xurídicas de carácter privado, entidades públicas locais ou comarcais, comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades. 

Descargar

Compartir: