Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Servizos sociais


Orientación e asesoramento

Ten por obxecto informar á cidadanía sobre os distintos dereitos e recursos en materia de servizos sociais, así como orientar e asesorar ás persoas e grupos afectados por problemáticas específicas, diagnosticar a situación e derivalos, se é preciso, aos servizos sociais de atención especializada.

O programa préstase basicamente cunha atención individualizada. É o que presenta o maior número de usuarios e usuarias.
Compartir: