Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Servizos sociais


Educación familiar

O programa de educación familiar intervén nas familias do Concello en situación de marxinación social, co obxecto de facilitarlle a adquisición de habilidades de atención, coidado e educación necesarias para o adecuado desenvolvemento (pautas de alimentación, hixiene, educativas, habilidades sociais, etc), así coma a capacidade de autoorganizarse no núcleo familiar.

O Concello de Fisterra aprobou na sesión ordinaria do Pleno da Corporación do día 4 de febreiro de 2021 o Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2020-2024.

Éste é o primeiro Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Fisterra. Trátase dun plan estratéxico que sirve de motor para unha transformación que permita seguir mudando cara unha sociedade máis igualitaria.

https://concellofisterra.gal/portal_cidadan/noticia/gl/876/n

 

Compartir: