Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Servizos sociais


Educación familiar

O programa de educación familiar intervén nas familias do Concello en situación de marxinación social, co obxecto de facilitarlle a adquisición de habilidades de atención, coidado e educación necesarias para o adecuado desenvolvemento (pautas de alimentación, hixiene, educativas, habilidades sociais, etc), así coma a capacidade de autoorganizarse no núcleo familiar.
Compartir: