Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Servizos sociais


Terapias

-Terapia asistencial: dirixido ao colectivo de persoas con dependencia ás drogas en xeral, que están seguindo tratamento na Unidade Asistencial de Drogodependencias de Carballo ou no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.
Consiste nunha axuda económica anual para axudar a sufragar os gastos derivados dos desprazamentos por motivo de tratamento a cualquera das dependencias referidas.

-Servizo atención temperá: terapias dirixidas a poboación infantil de 0 a 6 anos, a súa familia e o contorno. 0 seu obxectivo e dar resposta o antes posible as necesidades transitorias ou permanentes dos nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos. A clave e que, canto mais axina se detecten as posibles dificultades, os resultados da atención profesional poden ser mellores. 

https://concellofisterra.gal/portal_cidadan/noticia/gl/1045/n

 

Compartir: