Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Servizos sociais


Emerxencia social

Consiste no establecemento de axudas económicas ou en especie destinadas a paliar situacións carenciais de emerxencia a persoas ou familias afectadas por un estado de necesidade urxente, e que non poden ser satisfeitas de forma tan inmediata dende ningunha outra administración.
Compartir: