Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Portal de transparencia


ORDE do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Descargas

Compartir: