Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@S E EXCLUÍD@S AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2022

22-12-2022

Rematado o prazo e vistas as alegacións presentadas contra á lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal (Auxiliares Administrativos), con destino aos servizos administrativos do Concello de Fisterra, apróbase a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as

Primeiro exercicio-proba teórica: 27/12/2022 ás 10:00h no salón de actos do Concello de Fisterra. Os/as aspirantes deberán vir provistos do seu DNI.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: