Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


RESULTADOS PROBA PRÁCTICA E FASE DE OPOSICIÓN

10-01-2023

Resultados da proba práctica e da fase de oposición das persoas participantes no proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de Auxiliares Administrativos con destino aos servizos administrativos do Concello de Fisterra.

3º exercicio (para aqueles aspirantes que non acreditaran o coñecemento da lingua galega mediante a presentación do título de CELGA 3 ou superior): luns, 16 de xaneiro, ás 10:00h no Salón de Sesións da Casa do Concello. A proba consistirá na tradución dun texto en castelán, cunha duración máxima de 20 minutos.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: