Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@S E EXCLUÍD@S PRAZA ADMINISTRATIVO-TÉCNICO TURISMO

15-02-2023

Rematado o prazo de exposición pública e vistas as alegacións presentadas contra a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos para cubrir mediante o sistema de concurso-oposición, unha praza de funcionario/a en propiedade do grupo C, subgrupo C1 (Administrativo – Técnico de Turismo), vacante no cadro de persoal deste concello, apróbase a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as

PRIMEIRO EXERCICIO: 02/03/2023, ás 11:00h consistente en contestar por escrito un cuestionario (tipo test) de 50 preguntas.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: