Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ

28-03-2023

O Concello de Fisterra abre un prazo de 15 días hábiles para a presentación de solicitudes a candidatos de Xuíz de Paz, titular e suplente.

As solicitudes presentaranse no Rexistro de entrada do Concello ou mediante o procedemento que regula o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Na Secretaría do Concello pode ser examinado o expediente e solicitar a información que se precise.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: