Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PEL CONCELLOS 2023

28-04-2023

Á vista da subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial para o Programa de contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais dos concellos da provincia de A Coruña, PEL Concellos 2023, para a  contratación de nove (9) peóns, apróbase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as. 

O prazo de presentación de alegacións para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse é de dous días hábiles (2) a partir do seguinte ao desta publicación que foi o 28/04/2023

Descargas

Compartir:

Novas por anos: