Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BOLSA DE TRABALLO TÉCNICOS/AS INFORMACIÓN TURÍSTICA

08-06-2023

Unha vez rematado o prazo para a presentación de instancias, establecido na convocatoria efectuada para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal (Técnicos/as de Información Turística), con destino á Oficina Municipal de Turismo, Albergue Municipal e Museo da Pesca-ano 2023, o Concello de Fisterra, aproba a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 08/06/2023, emendar os posibles defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión, e formular as reclamacións ás listas provisionais

Descargas

Compartir:

Novas por anos: