Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BOLSA DE TRABALLO ANIMADOR/A DEPORTIVO/A

28-11-2023

Unha vez rematado o prazo para a presentación de instancias, establecido na convocatoria efectuada para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal (animador/a deportivo/a), con destino á unidade de promoción deportiva do Concello de Fisterra-ano 2023, o Concello de Fisterra aproba a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 28/11/2023, para subsanación de posibles defectos que poidan observarse, de conformidade co disposto na base 6ª da convocatoria.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: