Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


APROL RURAL 2024

15-05-2024

Rematado o prazo establecido para a presentación das solicitudes de participación no proceso selectivo dun posto de peón forestal do grupo de servizos múltiples, dentro do programa APROL RURAL 2024, entre tódolos/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego, o Concello de Fisterra aproba a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Os/as aspirantes disporán dun prazo dun (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 15/05/2024, para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: