Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BOLSA DE TRABALLO PEÓN CONDUTOR

18-06-2024

Aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal (peón condutor) con destino ao Grupo de Servizos Múltiples do Concello de Fisterra

Os aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 18/06/2024, para a emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión, e formular a reclamación á lista provisional

Descargas

Compartir:

Novas por anos: