Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


CENSO ELECTORAL

05-04-2011

De conformidade coas normas dictadas pola Delegación Provincial como consecuencia da Convocatoria de Eleccións Municipais a celebrar o día 22/05/2011, ponse en coñecemento de todos os veciños que nas oficinas municipais en horario de 9:00 a 14:00h. queda exposto ao público o Censo Electoral durante o período comprendido entre o día 4 ao 11 de abril de 2011,podéndose presentar as oportunas reclamacións en modelo oficial sobre os datos censais.
Así mesmo infórmase da existencia dun teléfono de consulta:
901.101.900
Compartir:

Novas por anos: