Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PREGOS DE CLÁUSULAS XERAIS

26-06-2012

Aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 5 de xuño o prego de condicións económicas-administrativas que rexirá a adxudicación por procedemento aberto da concesión do uso privativo do dominio público do local destinado a venta de recordos, souvenires e artesanía nas inmediacións do faro de Fisterra (Monte do Cabo).
Pode consultar os pregos das cláusulas xerais publicados no BOP nº 118 do 22 de xuño pinchando aquí
Compartir:

Novas por anos: