Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


ESCOLA INFANTIL DE FISTERRA

01-08-2013

De acordo coas instrucións ditadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia, ábrese un período comprendido entre o día 1 ao 31 de agosto de 2013 para que todoas as persoas interesadas procedan a formalizar a oportuna solicitude de novo ingreso para a Escola Infantil de Fisterra, e coa finalidade da súa baremación no proceso extraordinario de setembro no Rexistro Xeral deste Concello.

As idades dos nenos/as comprenden dende os 0 ata os 3 anos.

INFORMACIÓN: Departamento de Servizos Sociais (Negociado de Educación Familiar)
Compartir:

Novas por anos: