Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PRAZA DE AUXILIAR ANIMADOR/A DEPORTIVO/A

08-10-2014

Aprobadas, mediante Resolución de Alcaldía de data 03/10/2014, as Bases para cubrir unha praza de Auxiliar Animador/a Deportivo/a por substitución de traballadora en baixa, ábrese un prazo para presentación de solicitudes que deberán formularse ante o Rexistro Xeral do Concello dirixidas ao Sr. Alcalde dentro do prazo de cinco días naturais (5) contados a partir do día seguinte ao de publiación desde anuncio. O anuncio foi publicado o día 7/10/2014 no diario "La Voz de Galicia".
Ditas Bases encóntranse expostas no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello para que poidan ser examinadas.
Compartir:

Novas por anos: