Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO

23-07-2015

Xa se pode consultar a relación provisional do persoal directivo, docente e de apoio seleccionados asi como as súas puntacións para o obradoiro de emprego "Camiño do Solpor II".

Seleccionados provisionais persoal directivo, docente e de apoio

Puntuacións provisionais do persoal directivo, docente e de apoio

As alegacións ou reclamacións poderán presentarse nos cinco (5) días hábiles seguintes ó desta publicación no rexistro municipal do Concello de Fisterra ou por calquera dos medios que establece o artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común como alternativa á presentación no rexistro municipal
Compartir:

Novas por anos: