Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


ADMITIDOS E EXCLUÍDOS TÉCNICOS EN TURISMO

05-05-2016

Dictada Resolución da Alcaldía con data 4/05/2016, faise publica a lista provisional de Admitidos e Excluídos para a contratación temporal de dous técnicos en Turismo para o periodo comprendido entre o 15 de xuño ao 15 de setembro de 2016, subvencionada pola Axencia da Dirección de Turismo da Xunta de Galicia, encóntrase exposta ao público nesta páxina web e no tablón de anuncios da Casa do Concello por prazo de cinco días hábiles (5), a efectos do previsto na base 7ª da convocatoria.

Fisterra, 4 de maio de 2016

Descargas

Compartir:

Novas por anos: