Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


CAMPAÑA LIMPEZA DE PRAIAS 2016

23-06-2016

Aprobada a listaxe definitiva de aspirantes para o proceso selectivo de limpeza de praias, e constituido o tribunal, mediante Resolución da Alcaldía do día 23 de xuño de 2016, fíxase a data da realización da proba práctica tipo test para o vindeiro martes, 28 de xuño de 2016, no Salón de Sesións do Concello de Fisterra, nas seguintes quendas:

  • 12:00h: Apelidos da A á L, inclusives
  • 13:00h: Apelidos da M á Z, inclusives

Os/as aspirantes deberán vir provistos do seu DNI e un bolígrafo azul ou negro.

Compartir:

Novas por anos: