Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL DE ADMITID@S E EXCLUID@S AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

23-09-2016

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para á contratación en réximen laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración determinada a tempo completo dun/dunha traballador/a para prestar o servizo asistencial denominado "Auxiliares de Axuda no Fogar", o Concello de Fisterra fai publica a lista provisional de admitidos e excluídos que se pode consultar nesta mesma páxina web e no Taboleiro de Anuncios do Concello de Fisterra.

Ábrese un prazo de tres (3) días hábiles para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: