Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA DE ADMITID@S E EXCLUID@S AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

27-09-2016

Rematado o prazo para reparar os defectos que motivasen a exclusión ou omisión das persoas aspirantes á contratación en réxime laboral eventual mediante a modalidade de duración determinada a tempo parcial e cunha duración dun ano de un traballador/a para prestar o servizo asistencial denominado "Auxiliar de Axuda no Fogar" publicase nesta páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello de Fisterra, a lista definitiva de admitidos/as e exlcuidos/as.

Asi mesmo quedan fixadas as seguintes datas e horarios:

-Valoración de méritos: 4 de outubro de 2016 ás 10:00h.

-Proba escrita: 4 de outubro de 2016 ás 12:00h.

Os aspirantes deberán vir provistos de Documento Nacional de Identidade e bolígrafo.

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: