Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


DESPREGAMENTO 4G NA BANDA DE 800MHZ

22-11-2016

"Llega800" é a entidade xestora encargada de ofrecer os servizos que garanten a compatibilidade entre a posta en marcha da emisión do 4G na banda 800MHz e a recepción do servizo da TDT.

Para garantir esta compatibilidade, "Llega800" presta os cidadáns unha serie de servizos gratuitos que inclúen, por un lado, unha actuación previa, grazas a cal os ciudadáns que residan en zonas de maior afectación recibirán unha comunicación no seu domicilio que lles informará e que a partir dese momento poderán solicitar de forma gratuita a adaptación da antena do seu edificio para evitar posibles incidencias.

E, por outro lado, un procedemento correctivo, tras o encendido das estacións, polo que "llega800" encargarase de atender os usuarios afectados xestionando e resolvendo posibles afectacións tamén sen coste algún.

Para xestionar estos servizos, ponse a disposición dos cidadáns un teléfono de atención gratuito (900 833 999) e unha páxina web:

 www.llega800.es

Descargas

Compartir:

Novas por anos: