Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


SESIÓN ORDINARIA PLENO DA CORPORACIÓN

10-04-2017

O Concello de Fisterra celebrará en sesión ordinaria o Pleno da Corporación o martes, 11 de abril de 2017, ás 20:00h, no Salón de sesións da Casa do Concello, en primeria convocatoria e, se procede, na segunda, dous días despois do sinalado para a primeira.

Asuntos da orde do día:

1º.-Aprobación, se procede, borradores das Actas das sesións anteriores.

2º.-Mocións de grupos políticos

3º.-Aprobación, se procede, da Ordenanza de Protección contra a Contaminación acústica do Concello de Fisterra.

4º.-Propostas do Consello Municipal de Turismo

5º.-Resolucións ditadas pola Alcaldía para coñecemento.

6º.-Rogos e preguntas.

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: