Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


AXENTE TIC

11-04-2017

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, a lista provisional de admitidos e excluídos  para a contratación laboral temporal dun Axente TIC con destino ó Centro para a Modernización e inclusión
Tecnolóxica pódese consultar na descarga que acompaña esta información.

Os aspirantes dispoñerán dun prazo de cinco días hábiles contados a partires do día seguinte ó da súa publicación (10/04/2017) para formular as reclamacións que estimen
pertinentes.

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: