Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


AXENTE TIC

25-04-2017

Rematada a exposición ó público, o Concello de Fisterra publica a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos para a contratación laboral temporal dun Axente TIC con destino ó Centro para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica.

As datas para a valoración de méritos e o exercicio escrito serán:

  • Valoración de méritos (Fase de concurso): 3 de maio, ás 10:00h
  • Exercicio escrito (Fase Oposición): 3 de maio, ás 11:30

Os aspirantes deberán vir provistos do Documento Nacional de Identidade.

A lista definitiva, o tribunal que efectuará a valoración, e a data sinalada para a fase de concurso e oposición, pódese consultar no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na descarga que acompaña esta publicación.

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: