Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


OFERTA EMPREGO TEMPORAL: TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

19-05-2017

O Concello de Fisterra convoca catro prazas de Técnicos de Información Turística a tempo completo mediante contrato laboral de duración determinada en base as seguintes subvencións:

-Subvención outorgada por parte da Axencia de Turismo de Galicia.- Dúas prazas, dende o día 15 de xuño ao 15 de setembro de 2017.

-Subvención outorgada por parte da Excma. Deputación Provincial da Coruña.-Dúas prazas, durante 4 meses.

As bases das convocatorias poden consultarse nesta mesma páxina web  e no Taboleiro de anuncios do Concello.

As persoas interesadas poderán presentar no Rexistro Xeral de Entrada desta Corporación a documentación sinalada nas mesmas dentro do prazo de cinco días naturais (5) contados a partir do seguinte ó da publicación desde anuncio que foi o 19 de maio de 2017.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: