Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


ADMITID@S E EXCLUID@S TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

31-05-2017

A vista da subvención outorgada por parte da Axencia da Dirección De Turismo de Galicia e a Exma. Deputación Provincial da Coruña coa finalidade de contratar persoal con destino ás Oficinas de Turismo, o Concello de Fisterra publica as listas provisionais das persoas admitidas e excluídas. Ditas lista pódense consultar nas descargas que acompañan esta publicación

As persoas interesadas dispoñen de dous días naturais (2) contados a partir do seguinte o da súa publicación (31/05/2017) para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse de conformidade co disposto na base 7ª da Convocatoria.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: