Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@S AUXILIAR AXUDA NO FOGAR

29-11-2017

Rematado o prazo de alegacións para subsanación de defectos como consecuencia da lista provisional de admitidos e excluídos para optar á contratación en réxime laboral eventual mediante provisión de contrato de duración determinada a tempo completo de dous traballadores/as para prestar o servizo asisencial denominado "Auxiliares de Axuda no Fogar" por un período dun ano, a lista definitiva pódese consultar na descarga que acompaña esta información.

Fíxanse as seguintes datas e horarios:

-Valoración de Méritos: 12 de decembro de 2017, ás 10:00

-Fase de oposición: 12 de decembro de 2017, ás 11:30

Os/as aspirantes deben vir provistos do DNI.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: