Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BASES CONTRATACIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL

04-06-2018

Á vista da subvención outorgada por parte da Excma. Deputación Provincial da Coruña, ao abeiro da Convocatoria do Programa de Integración Laboral, o Concello de Fisterra publica as bases para a contratación de Persoal Laboral Temporal de dous (2) Oficiais de 2ª e catro (4) peóns para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais.


DURACIÓN: O contrato de traballo será de duración determinada por obra ou servizo, cunha xornada laboral de 37,5 horas semanais, por un período de cinco meses e medio.


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As instancias presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Fisterra de 9H a 14:00h, ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de oito (8) días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación das Bases no Taboleiro de Anuncios do Concello que foi o martes, 5 de xuño.

Nota: Nas bases aparece un erro onde dí: "....no prazo de seis (8) días hábiles..." debe dicir: "...no prazo de oito (8) días hábiles..." polo que se publica tamén a dilixencia de correccións de erros.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: