Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CASETAS FARO FISTERRA

13-06-2018

Aprobado polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o día 4 de xuño de 2018 o prego de condicións económico-administrativas que rexerá a adxudicación por procedemento aberto da concesión do uso privativo do dominio público do local destinado á venda de recordos, souvenires e artesanía nas inmediacións do faro de Fisterra.

Exposición ao público durante 10 días.

Pódese consultar o prego de condicións na seguinte ligazón: BOP nº 111 do Mércores 13 de xuño de 2018

Compartir:

Novas por anos: