Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


CUMPRIMENTO DA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

05-10-2018

Os establecementos hosteleiros do Concello, están obrigados o cumprimento da Ordenanza de Protección contra a contaminación acústica aprobada en pleno do 11/4/2017, e publicada no BOP nº 137 do 20/7/2017; especialmente o artigo 17 relativo ao illamento acústico, o artigo 18 relativo as actividades de carácter molesto e o artigo 19 referido á doble porta e aos limitadores de son.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: