Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO

26-10-2018

A empresa Pqliar Consulting elaborou o "Plan Estratéxico de Turismo do Concello de Fisterra" para o horizonte do 2018-2022.

Este proxecto conta coa financiación da Unión Europea no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), cunha axuda outorgada ó abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo aprobadas pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia ó Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Seo Fisterra Ría de Muros-Noia"

Descargas

Compartir:

Novas por anos: