Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PRAZA OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

04-12-2018

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para a contratación laboral eventual para cubrir unha praza de Operario de Servizos Múltiples entre o 1 de xaneiro ó 31 de decembro de 2019 coas funcións que veñen determinadas dentro da Relación de Postos de Traballo (RPT) e cos salarios previstos no Convenio Colectivo aplicable a dito persoal, publícase a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as.

Os aspirantes disporán dun prazo de tres días hábiles contados a partires do de hoxe (04/12/2018) para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse

Descargas

Compartir:

Novas por anos: