Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


RELACIÓN PROVISIONAL SELECCIÓN OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

11-12-2018

O Concello de Fisterra publica a relación provisional do proceso selectivo para a contratación temporal dun operario de servizos múltiples perceptores de risga 2018.

O prazo de reclamacións será de 2 días naturais a contar dende o 10/12/2018 e poderán presentarse no rexistro do Concello de Fisterra. No caso de presentación por calquera das outras formas establecidas na lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, deberá remitir por fax (981740677) copia da reclamación e do xustificante da súa presentación, no caso de non cumprir estas duas condicións non se admitirán.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: