Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PROGRAMA BENESTAR 2019: BALNEARIOS E TALASOTERAPIA

08-04-2019

A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia vén de convocar prazas para participar nos Programas Benestar en Balnearios e Talasoterapia durante o ano 2019.

Persoas beneficiarias e requisitos:

  • Ter 55 anos e ser pensionista
  • Ter 60 anos
  • Poder valerse por sí mesmo/a e non ter enfermidade infecto-contaxiosa, nin problemas de comportamento
  • Residir na Comunidade Autónoma de Galicia
  • Non ter contraindicación médica para recibir estos tratamentos.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 2 de maio de 2019

Máis información: Departamento de Servizos Sociais do Concello de Fisterra (de 9:00 a 13:00h) ou en https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/maiores-e-dependencia

Descargas

Compartir:

Novas por anos: