Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


ESTADÍAS TEMPO LIBRE MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS

09-04-2019

A Secretaría Xeral de Igualdade convoca estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.

Requisitos:

  • Mulleres que teñan fillas e/ou fillos exclusivamente ó seu cargo.
  • Que estean domiciliadas na Comunidade Autónoma
  • Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa
  • Poden ir acompañadas dos fillos/as de 2 a 12 anos

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 2 de maio de 2019

Máis información: Departamento de Servizos Sociais do Concello de Fisterra (de 9:00 a 13:00h) ou en https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/maiores-e-dependencia

Descargas

Compartir:

Novas por anos: