Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@E EXCLUID@S TÉCNIC@S DE TURISMO

09-05-2019

Rematado o prazo e non téndose presentado alegación algunha contra a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as para optar á contratación de dúas prazas de Técnicos/as de Información Turística a tempo completo mediante contrato laboral de duración determinada durante o peridodo comprendido entre o 15 de xuño e ó 15 de setembro de 2019 publícase a lista definitiva de admitidos/as.

Faise publica a composición da Comisión de Selección e a Sinalización da Valoración de Méritos dos aspirantes será o día 16 de maio de 2019 ás 10:30h. A proba escrita e conversa oral será o mesmo día ás 12:00h de conformidade co disposto na base 10ª da Convocatoria.

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: