Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@E EXCLUID@S AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

27-05-2019

Rematado o prazo de alegacións para a subsanación de defectos como consecuencia da Lista Provisional de Admitidos e Excluidos para optar á contratación en réxime laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración determinada a tempo completo dun/dunha traballador/a para prestar o servizo asistencial denominado "Auxiliares de Axuda no Fogar" por periodo de un ano publícase a lista defintiva de admitidos/as e excluidos/as .

Faise publica a composición da Comisión de Selección e fíxanse as seguintes datas e horarios:

-Valoración de Méritos: 29 de maio de 2019, ás 10:00h

-Fase de oposición: 29 de maio de 2019, ás 11:30h

Os/as aspirantes deben vir provistos do DNI.

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: