Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


ESTADÍA DE CANS NAS PRAIAS

10-07-2019

Aos efectos do disposto no artigo 13 do Regulamento Municial de Animais Domésticos e Salvaxes en Cautividade   (BOP nº 119 de 26/06/2019) e mediante Decreto da Alcaldía, permítese a circulación ou estadía de cans durante o período comprendido entre o 1 de xuño e o 30 de setembro nas praias de Mar de Fóra e Arnela.

Manterase vixentes todos os demais artigos previstos no citado Regulamento e en especial o disposto no Título II, capítulo V sobre circulación de animais polas vías e espazos públicos.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: