Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PRAZA DE OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

16-12-2019

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes para a contratación laboral eventual para cubrir unha praza de Operario de Servizos Múltiples entre o 1 de xaneiro 2020 ata o momento da alta do traballador a sustituír coas funcións que veñen determinadas dentro da Relación de Postos de Traballo (RPT) e cos salarios previstos no Convenio Colectivo aplicable a dito persoal, publícase a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as.
Os aspirantes disporán dun prazo de dous días naturais contados a partires do de hoxe (16/12/2018) para emendar posibles defectos que poidan observarse

Descargas

Compartir:

Novas por anos: