Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@S E EXCLUID@S TÉCNIC@ DE TURISMO. PUNTUACIÓNS

09-03-2020

Rematado o prazo de presentación de solicitudes e non téndose presentado alegación algunha contra a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, para optar a dúas prazas de "Técnicos de Información Turística" en base a subvención outorgada pola Excma. Deputación Provincial , publícase a lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Faise publica a composición da Comisión de Selección e a Sinalización da Valoración de Méritos dos aspirantes será o xoves, 12 de marzo de 2020 ás 10:00h e as Probas da Fase de Oposición comezarán ás 10:30h de conformidade co disposto na base 10ª da Convocatoria

Pódese consultar as puntuacións obtidas polos/as aspirantes na descarga que acompaña esta noticia

Descargas

Compartir:

Novas por anos: