Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@S AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

17-06-2020

Rematado o prazo de alegacións para a subsanación de defectos como consecuencia da Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para optar á contratación en réxime laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración determinada a tempo completo de dous/dúas traballadores/as para prestar o servizo asistencial denominado "Auxiliares de Axuda no Fogar" por período dun ano, publícase a lista definitiva de admitidos/as.

Faise publica a composición da Comisión de Selección e fíxanse as seguintes datas e horarios:

-Valoración de Méritos: 25 xuño de 2020, ás 10:00h

-Fase de oposición: 25 de xuño de 2020, ás 11:00h

Os/as aspirantes deben vir provistos do DNI.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: