Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTADO DEFINITIVO ADMITID@S TÉCNIC@S INFORMACIÓN TURÍSTICA

29-06-2020

Rematado o prazo e non téndose presentado alegación algunha contra o listado provisional de admitidos/as e excluídos/as para optar á contratación en réxime laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración determinada a tempo complet de dous/dúas traballadores/as para prestar o servizo denominado "Técnicos de Información Turística" subvencionados pola Xunta de Galicia apróbase o listado definitivo.

-Copia da titulación e documentación para a súa valoración: Presentar no prazo de 3 días hábiles contados a partir de mañá.

-Valoración de méritos: 7 de xullo, ás 10:00h

-Proba escrita e conversa oral: 7 de xullo, ás 11:00h

De conformidade co disposto na base 10ª da Convocatoria.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: