Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTADO PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUID@S LIMPEZA DE PRAIAS

03-07-2020

Á vista da subvención outorgada por parte da Excma. Deputación provincial da Coruña, para a contratación de persoal eventual para a limpeza de praias e a súa contorna por un período de 3 meses, apróbase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as . 

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous días hábiles contados a partires do de hoxe (03/07/2020) para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse

 

Descargas

Compartir:

Novas por anos: